Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 1. Definities

Product: Dit zijn de artikelen die in op website van VBK.vzw worden aangeboden. Enkele voorbeelden hiervan zijn: aanvraag lidmaatschap voor het VBK.vzw.
Koper: de persoon die deze onze website bezoekt en hier een lidmaatschap aanschaft. Deze persoon dient een minimum leeftijd van 18 jaar te hebben, of moet een akkoord met de ouders of voogd hebben.

 1. Algemeen

2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen VBK.vzw en de klant. Tenzij anders overeengekomen zijn enkel deze algemene voorwaarden van toepassing en worden andere algemene voorwaarden uitgesloten.
2.2. Het VBK.vzw heeft het recht om steeds aanpassingen te doen aan de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

 1. Prijzen

3.1. Alle op de website vermeldde prijzen zijn vermeld in euro, inclusief 6% of 21% BTW en exclusief eventuele verzendkosten.
3.2. Deze prijzen kunnen ten allen tijde aangepast worden, Het VBK.vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele typfouten.
3.3. Een lidmaatschap plus 18 jaar kost 35,00 euro voor 1 jaar, lidmaatschap min 18 jaar kost 25,00 euro

 1. Betaling

4.1. Het VBK.vzw biedt verschillende mogelijkheden aan om uw lidmaatschap te betalen.
4.2. Bij levering door een externe firma ( de Post )dient de betaling steeds voor het verzenden op de rekening van het VBK.vzw te staan. Meer informatie over de betaalmogelijkheden op de pagina Betaalmethoden. Ideal, Bankcontact/mistercash, Sofortbanking, Kredietkaart.

 1. Levering

5.1. Leveringen via de post gebeuren uitsluitend in België, Nederland, Duitsland en Verenigd Koningrijk.
5.2. Na het definitief maken van het lidmaatschaps aanvraag zal het VBK.vzw uw lidmaatschap zo spoedig mogelijk klaarmaken.
5.3. Opsturen van lidkaarten gebeuren uitsluitend via de post.
5.4. Het VBK.vzw behoudt zich het recht een aanvraag te weigeren, of een aanvraag incompleet uit te leveren. De klant zal hierover een e-mail ontvangen van het  VBK.vzw. Uiteraard worden eventueel te veel betaalde lidgelden terugbetaald.
5.5. Het VBK.vzw is niet aansprakelijk indien een via de post geleverde lidkaart retour komt door een foutief adres. Let er dus altijd op dat u het juiste adres opgeeft.
5.6. Het VBK.vzw streeft er naar om alle lidmaatschappen zo snel mogelijk in orde te maken.
5.7. Voor het verzenden van uw lidkaart gebruiken we uitsluitend de post.

 1. Retour

6.1. Nadat de klant de door hem besteld lidmaatschap (lidkaart ) heeft ontvangen, blijft de aanvrager lid van het VBK.vzw voor het lopende jaar.

Algemene Voorwaarden

 1. Definities

1.1. Product: Dit zijn de artikelen die op de website van VBK.vzw worden aangeboden. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Lidmaatschap en vergunningen om te     hengelen voor verschillende waters.
1.2. Koper: de persoon die deze onze website bezoekt en hier een of meerdere vergunningen aanschaft. Deze persoon dient een minimum leeftijd van 18 jaar te hebben, of moet een akkoord met de ouders of voogd hebben.

 1. Algemeen

2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen VBK.vzw en de klant. Tenzij anders overeengekomen zijn enkel deze algemene voorwaarden van toepassing en worden andere algemene voorwaarden uitgesloten.
2.2. Het VBK.vzw heeft het recht om steeds aanpassingen te doen aan de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

 1. Prijzen

3.1. Alle op de website vermeldde prijzen zijn vermeld in euro, inclusief 6% of 21% BTW en exclusief eventuele verzendkosten.
3.2. Deze prijzen kunnen ten allen tijde aangepast worden, Het VBK.vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele typfouten.

 1. Betaling

4.1. Het VBK.vzw biedt verschillende mogelijkheden aan om de bestelling te betalen. Bij levering door een externe firma dient de betaling steeds voor het verzenden op de rekening van het VBK.vzw te staan. Meer informatie over de betaalmogelijkheden op de pagina Betaalmethoden. Ideal, Bankcontact/mistercash, Sofortbanking, Kredietkaart.

 1. Levering

5.1. Leveringen via mail gebeuren uitsluitend in België, Nederland, Duitsland en Verenigd Koningrijk.
5.2. Na het definitief maken van de bestelling zal het VBK.vzw de bestelling zo spoedig mogelijk opsturen via mail.
5.3. Opsturen van vergunningen gebeuren uitsluitend via mail.
5.4. Het VBK.vzw behoudt zich het recht een bestelling te weigeren, of een bestelling incompleet uit te leveren. De klant zal hierover een e-mail ontvangen van het VBK.vzw. Uiteraard worden eventueel te veel betaalde visvergunningen terugbetaald.
5.5. Het VBK.vzw is niet aansprakelijk indien een via e-mail geleverde vergunning retour komt door een foutief e-mail adres. Let er dus altijd op dat u het juiste e-mailadres opgeeft. De naam van de bestemmeling op de vergunning moet ook steeds overeenkomen met de naam op de aanvraag en de bestelling.
5.6. Het VBK.vzw streeft er naar om alle vergunningen zo snel mogelijk in orde te maken.
5.7. Voor het verzenden van uw bestelling gebruiken we uitsluitend e-mail.

 1. Retour

6.1. Nadat de klant de door hem besteld lidmaatschap ontvangen heeft blijft hij VBK.vzw lid voor het lopende jaar
6.2. Indien de klant de overeenkomst op grond van artikel 6.1. wenst te ontbinden, dient de klant dit via e-mail aan het VBK.vzw te laten weten. De klant neemt eventuele kosten voor het afsluiten van dit lidmaatschap op zich.

 1. Garantie

7.1. Het VBK.vzw verbind zich ertoe om steeds het juiste lidmaatschap door te sturen naar de aanvrager.

 1. Aansprakelijkheid

8.1. De koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde lidmaatschap.
8.2. Het VBK.vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het niet mogelijk is om het bestelde lidmaatschap te leveren.
8.3. Het VBK.vzw is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website.

 1. Klachten

9.1 Bij klachten kunt u het VBK.vzw steeds contacteren via deze website. https://www.vbk.be

 1. Copyright

10.1 Niets van deze site mag zonder toestemming van het VBK.vzw vermenigvuldigd of gekopieerd worden.

 1. Bedrijfsgegevens

Het VBK.vzw is een handelsnaam van:
Vereniging van Belgische Karpervissers .vzw
Klaverstraat 12
8000 Brugge(België)
Ondernemingsnummer: BE 046.714.267
T’Kindt Etienne
tel: 0476/413516
Mail: vbk_etienne@telenet.be

error: Content is protected !!